Contributii – Contributions

English version below

Tatal meu Simon Dolmaian avea atelier de cismarie pe str. Barbat Voievod 61 la care lucrau si cativa alti Armeni, toti supravietuitori ai Genocidului. Tatal meu era din Rodosto si avea doi frati, Mahitar si Krikor. Amandoi au plecat voluntari in armata Generalului Antranig, la varsta de 21 si respectiv 23 de ani. Amandoi si-au dat viata la aceea frageda varsta pentru o Armenie independena. Trebuie mentionat in mod deosebit ca ei au plecat ca luptatori voluntari in trupele Gen. Antranig, dupa ce ajunsesera in Romania deci erau la adapost de orice pericol, dar patriotismul lor nemarginit nu i-a oprit din as-si pune viata in pericol pentru patria lor draga, Armenia. Desi simplu cismar tatal nostru a facut totul ca cei doi fii ( eu Cricor si fratele meu Mahitar ) sa urmeze studii superioare. Eu ma aflu la New York, iar fratele meu este in Romania. Suntem mandrii de ceea ce am realizat prin ,, carte”, eu ajungand armator si operator de nave maritime la New York, iar fratele inginer specializat in macarale industriale. Ceea ce vreau sa subliniez este ca o natiune sau o minoritate nationala nu se poate afirma numai prin negustorie si mestesuguri, ci prin CARTE, deci educatie. Sa cautam ca tineretul Armean sa fie indrumat spre educatie superioara, numai asa ne putem afirma. A-si fi recunoscator daca ati putea introduce acest comentariu in siteul dvs. Poze de epoca va poate pune la dispozitie fratele meu Mahitar Dolmanian din Bucuresti pe care cred ca-l cunoasteti sau puteti lua legatura cu el prin Episcopia Armeana din Bucuresti. Cu stima Cricor Dolmaian Garden City, NY USA

***
…tatal meu se numea Sarchis Marcarian, avea fabrica de Încălțăminte , care se numea “Marcari” pe str Litovoi Voievod la nr 26 in Bucuresti si care a fost naționalizată, si toate mașinile a fost trimise la fabrica Cuban la Cluj. Tatăl meu a fost arestat si bătut pentru ca ar fi detinut, aur a murit la 52 de ani. As dori daca in arhivele Dvs aveți ceva informați despre familia mea . Bunicul meu Pilibos Marcarian a fost tot cizmar . Noi am locuit pe str Traian la nr 147 in Bucuresti si acum familia noastră locuiește la NEW YORK … Va multumesc si astept vesti Dela dvs .
Name: Mihai Marcarian

***
Lista de negustori, a fost omis Morgikian Eduard, Dorobanti 90, coloniale, “La Mielul Alb”  Papucjan Mardig, Dorobanti 90, stambe, stofe, matasuri
Name: Mihail Morgikian


***

 …sunt fetita aceea mica, mica, din Republicii, careia “Dl.
 Mustaciosul” (un domn in virsta, cu mustata, unul din cele mai dragi
 personaje ale copilariei) ii intindea o bucatica de rahat, peste
 galantar, ca sa o auda cu spune: “Multumesc frumos”. Este vorba de
 familia de armeni de la magazinul de cafea din intersectia Republicii
 cu Traian. Le multumesc pentru aceasta amintire.
 Name: Gabriela
 

 ***

Ma numesc Lucretiu Moraru, sunt din Bucuresti. Dupa mama sunt de origine armeana. Am gasit intamplator site dumneavoastra si am ramas foarte incantat.  Va trimit o mica relatare despre un negustor armean care nu este in baza de date ce o aveti. Tin sa va precizez ca ce va trimit nu este un articol scris de mine sau o cercetare de a mea, dar consider ca trebuie sa scrieti despre acest distins domn , membru marcant al comunitatii armene .   “Casa cu lei a aparţinut unui negustor armean bogat, Dicran Emirzian, şi a fost construită la începutul secolului trecut după planurile arhitectului Ion Berindei. Iniţial, autorul era necunoscut, dar una din căile prin care am identificat autorul, pentru că planurile nu ne-au parvenit, este că are leii, care sunt un însemn specific al lui Berindei. Unde se văd nişte lei, acolo este Berindei, de exemplu, Muzeul Muzicii, Casa Cantacuzino, de pe Calea Victoriei. Asta este marca arhitectului Berindei. Am găsit planurile semnate de Berindei la arhive şi pentru Palatul Manissalian din Constanţa, construit după planurile lui Berindei. I-am recunoscut stilul şi Casa cu lei este făcută de el”, spune istoricul de artă Doina Păuleanu.  Casa cu lei, realizată în stilul Neorenaşterii italiene, cu elemente neoclasice, a fost ridicată de armeanul Dicran Emirzian pentru familia sa. El era un membru marcant al comunităţii armene şi avea, în centrul Constanţei, un magazin cu mărfuri de lux – “La Luvru”.  La un moment dat, Dicran Emirzian a decis să închirieze locuinţa lui Lazăr Munteanu, un magistrat pasionat de artă, care făcea parte din celebra familie Kalinderu şi care a fost prieten cu mulţi pictori români importanţi. Acesta şi-a expus la parterul casei o impresionantă colecţie de artă, care putea fi admirată din stradă de către trecători.  De altfel, într-o zi, Krikor Zambaccian, cel care avea să devină unul dintre cei mai importanţi colecţionari de artă din România, a văzut, prin ferestrele deschise ale casei, tablourile din colecţia magistratului, fapt care a constituit punctul de plecare al pasiunii lui Zambaccian pentru obiectele de artă.   
“În Casa cu lei a locuit la un moment dat un magistrat, Lazăr Munteanu, care era un mare colecţionar din Bucureşti. El a fost magistrat la Constanţa vreo 20 de ani şi a început să colecţioneze obiecte de artă pe care le avea etalate la parterul Casei cu lei. La un moment dat, Zambaccian trece prin zonă, vede tablourile, intră, le admiră, iar acest fapt declanşează pasiunea care va îl va duce către crearea celei mai mari colecţii de artă din România. Zambaccian povesteşte în însemnările lui cum, văzând această colecţie, s-a îndrăgostit de artă”, mai spune Doina Păuleanu.  După primul război mondial, Casa cu lei a devenit, pentru scurt timp, sediu de bancă, documentele vremii indicând că acest lucru s-a întâmplat în 1921.  Apoi, în Casa cu lei a locuit Bebi Emirzian, fiul lui Dicran, până în 1941, când s-a mutat la Bucureşti. Imobilul a avut apoi mai mulţi chiriaşi, iar în 1950 a fost naţionalizat.  În anii ’70, Casa cu lei a trecut printr-un proces de restaurare, fiind transformată într-un restaurant celebru la vremea aceea, care a funcţionat până în primii ani după Revoluţia din 1989. 
Cu sinceritate,   Lucretiu Moraru

English version

Contributions

My father Simon Dolmaian had a carpentry workshop at 61 Barbat Voievod Street where several other Armenians worked, all survivors of the Genocide. My father was from Rodosto and had two brothers, Mahitar and Krikor. Both volunteered in General Antranig’s army, at the age of 21 and 23, respectively. Both gave their lives at that young age for an independent Armenia. It should be mentioned in particular that they left as volunteer fighters in the troops of Gen. Antranig, after they had arrived in Romania, so they were sheltered from any danger, but their boundless patriotism did not stop them from putting their lives in danger for their dear homeland, Armenia. Although a simple shoemaker, our father did everything so that his two sons (me Cricor and my brother Mahitar) could pursue higher education. I am in New York, and my brother is in Romania. We are proud of what we achieved through the “book”, me becoming a shipowner and operator of maritime vessels in New York, and my brother an engineer specializing in industrial cranes. What I want to emphasize is that a nation or a national minority cannot assert itself only through trade and crafts, but through BOOKS, so education. Let’s look for the Armenian youth to be guided towards higher education, that’s the only way we can assert ourselves. I would be grateful if you could insert this comment in your website. Vintage photos can be provided by my brother Mahitar Dolmanian from Bucharest whom I think you know or you can contact him through the Armenian Episcopate in Bucharest.

Sincerely Cricor Dolmaian Garden City, NY USA

…my father’s name was Sarchis Marcarian, he had a shoe factory, which was called “Marcari” on Litovoi Voievod street no. 26 in Bucharest and which was nationalized, and all the machines were sent to the Cuban factory in Cluj. My father was arrested and beaten for allegedly possessing gold, he died at the age of 52. I would like if you have any information about my family in your archives. My grandfather Pilibos Marcarian was also a shoemaker. We lived on Traian street no. 147 in Bucharest and now our family lives in NEW YORK… Thank you and I await news from you. Name: Mihai Marcarian

***

The list of merchants, was omitted Morgikian Eduard, Dorobanti 90, colonials, “La Mielul Alb” Papucjan Mardig, Dorobanti 90, embroideries, fabrics, silks Name: Mihail Morgikian

…I am that little girl from the Republic, to whom “Mr. Mustaciosul” (an old man with a mustache, one of the dearest childhood characters) handed him a piece of shit, fish the window, to hear her say: “Thank you very much”. It’s about the Armenian family from the coffee shop in the intersection of the Republic with Trajan. I thank them for this memory.

Name: Gabriela

My name is Lucretiu Moraru, I am from Bucharest. According to my mother, I am of Armenian origin. I found your website by chance and I was very pleased. I am sending you a small story about an Armenian merchant who is not in your database. I want to clarify that what I am sending you is not an article written by me or a research of mine, but I believe that you should write about this distinguished gentleman, a prominent member of the Armenian community. “The house with lions belonged to a rich Armenian merchant, Dicran Emirzian, and was built at the beginning of the last century according to the plans of the architect Ion Berindei. Initially, the author was unknown, but one of the ways we identified the author, because the plans did not reach us, is that he has lions, which are a specific sign of Berindea. Where lions are seen, there is Berindei, for example, the Music Museum, Casa Cantacuzino, on Calea Victoriei. This is the mark of Berinda’s architect. I found the plans signed by Berindei in the archives for the Manissalian Palace in Constanta, built according to Berindei’s plans. I recognized his style and the House with Lions is made by him”, says art historian Doina Păuleanu. The house with lions, made in the Italian Renaissance style with neoclassical elements, was built by the Armenian Dicran Emirzian for his family. He was a prominent member of the Armenian community and had, in the center of Constanța, a shop with luxury goods – “La Louvre”. At one point, Dicran Emirzian decided to rent the house of Lazăr Munteanu, a magistrate passionate about art, who was part of the famous Kalinderu family and who was a friend of many important Romanian painters.

He exhibited an impressive art collection on the ground floor of his house, which could be admired from the street by passers-by. Moreover, one day, Krikor Zambaccian, who would become one of the most important art collectors in Romania, saw, through the open windows of the house, the paintings from the magistrate’s collection, a fact that was the starting point of his passion to Zambaccian for the art objects. “A magistrate, Lazăr Munteanu, who was a great collector from Bucharest, once lived in the Casa cu lei. He was a magistrate in Constanţa for about 20 years and started collecting art objects that he displayed on the ground floor of the Casa cu lei. At some point, Zambaccian passes through the area, sees the paintings, enters, admires them, and this fact triggers the passion that will lead him to the creation of the largest art collection in Romania. Zambaccian tells in his notes how, seeing this collection, he fell in love with art”, says Doina Păuleanu. After the First World War, Casa cu lei became, for a short time, a bank headquarters, the documents of the time indicating that this happened in 1921. Then, Bebi Emirzian, Dicran’s son, lived in Casa cu lei until 1941, when moved to Bucharest. The building then had several tenants, and in 1950 it was nationalized. In the 70s, Casa cu lei went through a restoration process, being transformed into a famous restaurant at the time, which operated until the first years after the 1989 Revolution. Sincerely, Lucretiu Moraru

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.